neděle 25. dubna 2010

Validní Facebook Like Button

Někteří z vás se možná pokusili na svůj web implemetovat nový Like Button od Facebooku, ale narazili jste na nevaliditu vygenerovaného kódu. Řešení je velmi jednoduché. Stačí nahradit element iframe elementem object a odstranit vymyšlené parametry. Výsledný kód výchozího nastavení je následující:

<object data="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=ADRESA_DANE_STRANKY&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:px"></object>

Pokud si chcete upravit jiný vygenerovaný kód, stačí dodržet tři kroky:
  • Nahradit iframe za object (oba výskyty, samozřejmě)
  • Nahradit src= za data=
  • Vymazat následující parametry: scrolling="no" frameborder="0" allowTransparency="true"